ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.Έκδοση Odoo 9.0c

Πληροφορίες σχετικά με το ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. παράδειγμα του odoo, τοERP Ανοικτού Κώδικα.

Εγκατεστημένες Εφαρμογές

Sale Order Status
Partial Ship, Delivery, Partial Invoice and Invoice Status on Sale Order
Website Guest Checkout Enable/Disable
Help you increase user sign ups because for More Sale you will have to engage More User .
Website Quotation Images
Add Product Images in website quotation.
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Export Data to Excel
Export Data to Excel
Inventory Management
Απόθεμα, Εφοδιαστική, Αποθήκευση
MRP
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
My Receipt
Customize receipt of Point of sale
Διαχείριση Πωλήσεων
Προσφορές, Παραγγελίες, Τιμολόγια
Εντατική Λιανική
Οθόνη Επαφής για Καταστήματα
Συζητήστε
Συζητήσεις, Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Νέα
Τιμολόγηση
Αποστολή Τιμολογίων και Παρακολούθηση Πληρωμών
Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
Οικονομική και Αναλυτική Λογιστική
Track Number Notify
Automatic customer notification of delivery data referred to a carrier website
Κατασκευαστής Ιστότοπου
Δημιουργείστε το Εταιρικό σας Ιστότοπο
ηλεκτρονικό Εμπόριο
Πωλείστε Τα Προιόντα σας Online
Διαχείριση Αγορών
Εντολές Αγοράς, Αποδείξεις, Γραμμάτια Προμηθευτή
Κατάλογος Εργαζομένων
Εργασίες, Τμήματα, Λεπτομέρειες Εργαζομένων
Expense Tracker
Επικύρωση Εξόδων, Τιμολόγηση
Asterisk Click2dial
Asterisk-Odoo connector
Document Manage
manage related document attachments
Import Purchase Order From Excel
Import/Export/Update large Purchase order from Excel
Product Variants Stock
Aeroo Reports
Enterprise grade reporting solution
Sale Discount on Total Amount
Discount on total in Sale and invoice with Discount limit and approval
Dynamic List
Dynamic List
Stock Scanner
Allows managing barcode readers with simple scenarios
Warehouse Barcode Scanning support for Stock Picking
Add barcode scanning facilities to Warehouse Management.
Εκστρατείες Μαζικών Mail
Σχεδιασμός ,αποστολή και παρακολούθηση emails
Ημερολόγιο
Προσωπικό και Κοινόχρηστο Ημερολόγιο
Ιστολόγια
Νέα, Ιστολόγια, Ανακοινώσεις, Συζητήσεις
Website Live Chat
Website Live Chat with Visitors/Customers